Už nikdy neplaťte za prichádzajúce hovory

  • BEZPLATNÉ prichádzajúce hovory vo viac ako 130 krajinách sveta
  • BEZ paušálnych poplatkov a BEZ viazaností
  • SMS za 0,06 eur na celom svete
  • Odchádzajúce hovory častokrát niekoľkonásobne lacnejšie ako u bežných operátorov
  • Odchádzajúce hovory vrámci SIM-SIM iba 0,23 eur/min. vo viac ako 130 krajinách sveta
  • BEZPLATNÉ SMS z nášho webu
  • Výhodné dátové balíky platné až v 61 krajinách
  • Volajte v roamingu konečne slobodne a ušetrite až 80% nákladov
Купить карту
Prichád-
zajúce
Odchádzajúce
miestne EU SimSim
0.230.780.000.23

Odoslať SMS

Pravidlá používania služby

Môžete odosielať BEZPLATNÉ SMS správy na čísla SIM-SIM z našej stránky.

Všeobecná dĺžka krátkej správy nemôže prevyšovať počet 160 znakov. Správy sa odosielajú v latinke.

Venujte svoju pozornosť!
Nasledovné symboly pri odosielaní krátkej správy nie sú podporované: , < > ‘ ; ” | [ ] { } ^ &
Ospravedlňujeme sa za nekomfortnosť.

Na účel zabezpečenia odoslania krátkej správy adresátovi, uveďte prosím kód uvedený na obrázku.

Ak nemôžete určiť čísla na obrázku, kliknite kurzorom myši jedenkrát na obrázok a ten sa zmení.