Aktualizácia taríf SIM-SIM

Tím SIM-SIM sa pri svojej práci riadi princípmi modernosti a aktuálnosti poskytovania informácií.

Ponáhľame sa Vám oznámiť najnovšiu aktualizáciu hlasových služieb v daných krajinách:

Krajiny

Prichádzajúce hovory s DPH (eur)

Odchádzajúce hovory s DPH (eur)

Anguilla

0,23

1,02

Antigua a Barbuda

0,23

1,02

Barbados

0,23

1,02

Panenské ostrovy (Britské)

0,23

1,02

Kajmanie ostrovy

0,23

1,02

Dominikánska republika

0,23

1,02

Grenada

0,23

1,02

Jamaica

0,23

1,02

Kirgizsko

0,00

0,66

Montserrat

0,23

1,02

Saudská Arábia

0,30

0,85

Svätý Krištof a Nevis

0,23

0.85

Sv. Lucia

0,23

0,85

Svätý Vincent a Grenadíny

0,23

0,85

Turks a Caicos

0,23

0,85

Oznamujeme tiež, že k zmenám došlo aj v oblasti roamingových partnerov v nasledujúcich krajinách: Anguilla, Antigua a Barbuda, Barbados, Bangladéš, Panenské ostrovy (Britské), Kajmanské ostrovy, Dominikánska rep., Grenada, Haiti, Jamajka, Saudská Arábia, Svätý Krištof a Nevis, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadíny, Turks a Caicos.

Aktualizované tarify sú účinné od 3. februára 2013.

Bližšie informácie o tarifách a pokrytí nájdete v sekcii „Tarify“.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom el. pošty: support@simsim.sk.

S pozdravom, Tím SIM-SIM.