Aktualizácia taríf SIM-SIM

Neustále pracujeme nad zlepšovaním všetkých poskytovaných služieb. Rozširujeme zóny pokrytia a zvyšujeme kvalitu spojenia SIM-SIM.

Radi Vám predstavujeme aktualizáciu taríf.

Od 01.08.2013 sa služba GPRS stáva prístupnou v Tunisku a zároveň v Spojených Arabských Emirátoch sa tarify menia k priaznivejšiemu smeru. Pri tarifikácii 10 kB je cena jedného MB rovná 0,70 eur.

Zmeny v prípade hlasových služieb (hovorov) sú nasledovné:

Tunisko: 

Prichádzajúce hovory: 0,45 eur

Odchádzajúce hovory: 0,95 eur

Kambodža:

Prichádzajúce hovory: 0,43 eur

Odchádzajúce hovory: 0,85 eur

Rovnako Vám oznamujeme, že sme v Kambodži získali nových roaming partnerov.

Aktualizované tarify sú účinné od 1. augusta 2013.

Bližšiu informáciu o tarifách a pokrytí SIM-SIM nájdete v sekcii „Tarify“.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom el. pošty: support@simsim.sk.

S pozdravom, Tím SIM-SIM.