Hovory

Bezplatné hovory zo Skype na čísla SIM-SIM (bez dopĺňania prostriedkov na účte Skype)!

Bezplatné hovory zo Skype na čísla SIM-SIM (bez dopĺňania prostriedkov na účte Skype)!

SIM-SIM a Skype započali unikátnu spoluprácu, aby Vám poskytli bezplatné hovory zo Skype na čísla SIM-SIM zadarmo (bez doplnenia prostriedkov na účte Skype).

Cena:

V prípade, že je služba „Hovory zo Skype na čísla SIM-SIM“ aktivovaná, používatelia Skype môžu volať čísla SIM-SIM zadarmo (bez doplnenia prostriedkov na účte Skype)!

Aby ste využili túto službu je nutné vytáčať číslo v osobitnom formáte +372800XXXXXXXX, kde XXXXXXXX je číslo SIM-SIM bez predpony 372.

Cena prichádzajúceho hovoru, uskutočňovaného zo Skype, sa pre užívateľa SIM-SIM skladá z ceny prichádzajúceho hovoru v krajine, v ktorej sa nachádza plus €0.18 (€0,15 bez DPH) za minútu. V prípade, že sa používateľ nachádza v krajine s bezplatnými prichádzajúcimi hovormi, cnea prichádzajúceho hovoru bude teda €0.18 (€0,15 bez DPH) za minútu.

 Aktivácia je bezplatná:

Aby ste aktivovali pre SIM-kartu „Hovory zo Skype na čísla SIM-SIM“ je nutné odoslať požiadavku aktivácie na elektronickú adresu support@simsim.sk. V predmete správy uveďte: Aktivácia služby „Hovory zo Skype na číslo 3725XXXXXXXX“, kde 3725XXXXXXXX je Vaše číslo SIM-SIM.

Alebo zanechajte žiadosť na aktiváciu na telefóne +xxxxxxxxxxxx (zobrazenie telefónneho čísla SIM-SIM je povinné).

Dôležíté!

 • Odporúčame používať najnovšiu verziu Skype, pretože obsahuje špeciálne aktualizácie pre SIM-SIM, pri vydaní spred 13. júna 2012 môžu vznikať problémy pri vytáčaní čísla +372800XXXXXXXX.
 •  Prichádzajúci hovor pri volaní zo Skype zvyčajne prichádza na SIM-SM z čísla +372800. Napriek tomu existuje malá pravdepodobnosť iných variantov A-čísla.
 • Pri voľbe čísla v Skype: ak používateľ už vybral estónsky kód zo zoznamu stačí už vytočiť iba 800XXXXXXXX, pretože +372 bude pridané automaticky.
 • Ak používateľ vytáča číslo SIM-SIM v Skype bez 800, tak rozhovor bude tarifikovaný ako volanie na estónske telefónne číslo, pritom používateľ SIM-SIM platí iba za prichádzajúci hovor, ak je spoplatnený
 • Ak „Hovory zo Skype na čísla SIM-SIM“ nie sú aktivované pre konkrétnu SIM-kartu, tak v prípade vytočenia čísla 372800XXXXXXXX zo Skype zaznie automatická správa: "Themobilephoneiseitherswitchedofforoutofcoveragearea."(Mobilný telefón je vypnutý alebo sa nachádza mimo pokrytia dostupnej siete“.
 • Ak používateľ povolí hovory zo Skype na SIM-SIM, tak automaticky súhlasí so spoplatnenými prichádzajúcimi hovormi.


Pre získanie doplňujúcich informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať na elektronickej adrese support@simsim.sk

Priama voľba čísla z Androidu (Smart CallBack)

Aplikácia Smart CallBack automaticky skrýva proces spätného volania v telefónoch s operačným systémom Android. Okrem toho, Smart CallBack umožňuje pohodlne uskutočňovať hovory na medzinárodné čísla priamo zo zoznamu kontaktov.

Na rozdiel od Comfort Callback, nie je nutné samostatne vstupovať do aplikácie pre voľbu čísla. Môžete jednoducho vybrať číslo zo zoznamu kontaktov alebo ho vytočiť obvyklým spôsobom.

Spôsob inštalácie: Aplikáciu je možné spustiť priamo z Android Market, vyhľadaním Smart Callback, alebo priamo cez link

Osobitosti:

 • Je nutné najskôr nakonfigurovať aplikáciu v telefóne, zapnutím funkcie  «CallBack auto answer» и «Activate dialling assistant».
 • V Dual SIM telefónoch proces spätného telefonátu bude skrytý iba v prípade, že sa karta SIM-SIM nachádza v prvom slote telefónu

Pre získanie bližších informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk

Priama voľba čísla z PDA a smartfónu (ComfortCallback)

Teraz môžete uskutočňovať s turistickou kartou SIM-SIM odchádzajúce hovory priamo, tak ako s bežnou sim-kartou, tj. bez čakania na prichádzajúci hovor pomocou programu ComfortCallback.

Túto aplikáciu je možné nainštalovať na smartfóny a PDA s operačnými systémami Symbian, WindowsMobile a Android. ComfortCallback 1.0 je aplikácia určená pre skrytie procesu spätného volania (callback).

Jednoducho vytočíte telefónne číslo a spojenie sa uskutoční automaticky, spätny hovor pri tom nie je postrehnuteľný. Aplikácia takisto umožňuje vybrať čísla priamo zo zoznamu kontaktov.

Aplikácia sa ľahko inštaluje a aktivuje:

Spôsob inštalácie pre Symbian OS: Prezretie návodu

Spôsob inštalácie pre WindowsMobile OS: Prezretie návodu

Spôsob inštalácie pre Android 2.1 a vyššie: Aplikáciu je možné spustiť priamo z Android Market, vyhľadaním ComfortCallback alebo priamo na linku

Pre získanie bližších informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk

Režim očakávania (stand-by režim)

Doplnkové možnosti, ktoré sú dostupné každému užívateľovi SIM-SIM, umožňujú maximálne pohodlne a jednoducho organizovať komunikáciu s blízkymi a priateľmi, kolegami a biznis partnermi. Používaním funkcie „režim očakávania“ už viac nemusíte riešiť dilemu, ktorý z hovorov chcete prijať a mimoriadna informácia Vám bude garantovane poskytnutá včas.

Pri aktívnej funkcii „režim očakávania“, prebiehajúci hovor môže byť prevedený do režimu očakávania, v tom čase keď druhý prichádzajúci hovor môže byť prijatý.

Pre toto je potrebné nastaviť prvý hovor do „režimu očakávania“, odpovedať na druhý a po rozhovore sa vrátiť ku prvému prijatému hovoru. Každého používateľ má možnosť prijať maximálne jeden hovor, okrem prebiehajúceho.

Taktiež je možné dať prebiehajúci hovor do režimu očakávania a medzitým uskutočniť ďalší hovor, po skončení ktorého sa vrátite k prvému hovoru.

Tarifikácia sa uskutočňuje v súlade s platnými tarifami a počíta sa za každý hovor, to znamená za ten, ktorý bude prijatý a daný do režimu očakávania.

Danú funkciu môžete aktivovať / deaktivovať v samotnom telefóne v časti Nastavenia – Režim očakávania. Na ten účel si prosím naštudujte manuál požívania modelu Vášho telefónu pre aktiváciu / deaktiváciu danej funkcie.

Pre získanie bližších informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk

Zvýhodnená tarifa na odchádzajúce hovory v Európe do sveta

S radosťou Vám oznamujeme o špeciálnej ponuke pre Európu.

Teraz môžete využívať zvýhodnené tarify v nasledovných krajinách: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko , Švédsko, Turecko, Veľká Británia.

Po aktivovaní služby je prvá minúta odchádzajúceho hovoru tarifikovaná podľa tarifného plánu v závislosti od miesta, v ktorom sa hovor uskutočňuje. Od druhej minúty hovoru sa tarifa rovná €0.23 (€0,19 bez DPH) za minútu.

Zvýhodnená tarifa pôsobí 360 dní od aktivácie v krajinách uvedených vyššie. Cena aktivácie je €1.19 (€0,99 bez DPH)

Službu si aktivujete nasledovným spôsobom:

Pre aktiváciu služby zvoľte nasledovnú kombináciu: *146*931*1#

Ak je služba úspešne aktivovaná, displej telefónu zobrazí nasledovnú správu: "Discount Voice price activated".

Pre preverenie zostávajúcej doby trvania zvýhodneného balíčka volaní priamo z mobilného telefónu zvoľte nasledovnú kombináciu: *146*932*1#

Displej zobrazí nasledovnú správu: "Discount Voice activefor %day(s) more", kde "%" znamená počet dní do ukončenia trvania služby.

Taktiež sme pre Vás zriadili kód pre deaktiváciu služby: *146*930*1#

Dôležité!

 • Ponuka sa neposkytuje na hovory s technickou podporou!
 • Pri deaktivácii služby sa cena zaplatená za aktiváciu nevracia!
 • Pri aktivácii doby trvania zvýhodneného volania v Európe zostávajú ostatné tarify nezmenené!

Pre získanie bližších informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk