Zvýhodnená tarifa na odchádzajúce hovory v Európe do sveta

S radosťou Vám oznamujeme o špeciálnej ponuke pre Európu.

Teraz môžete využívať zvýhodnené tarify v nasledovných krajinách: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko , Švédsko, Turecko, Veľká Británia.

Po aktivovaní služby je prvá minúta odchádzajúceho hovoru tarifikovaná podľa tarifného plánu v závislosti od miesta, v ktorom sa hovor uskutočňuje. Od druhej minúty hovoru sa tarifa rovná €0.23 (€0,19 bez DPH) za minútu.

Zvýhodnená tarifa pôsobí 360 dní od aktivácie v krajinách uvedených vyššie. Cena aktivácie je €1.19 (€0,99 bez DPH)

Službu si aktivujete nasledovným spôsobom:

Pre aktiváciu služby zvoľte nasledovnú kombináciu: *146*931*1#

Ak je služba úspešne aktivovaná, displej telefónu zobrazí nasledovnú správu: "Discount Voice price activated".

Pre preverenie zostávajúcej doby trvania zvýhodneného balíčka volaní priamo z mobilného telefónu zvoľte nasledovnú kombináciu: *146*932*1#

Displej zobrazí nasledovnú správu: "Discount Voice activefor %day(s) more", kde "%" znamená počet dní do ukončenia trvania služby.

Taktiež sme pre Vás zriadili kód pre deaktiváciu služby: *146*930*1#

Dôležité!

  • Ponuka sa neposkytuje na hovory s technickou podporou!
  • Pri deaktivácii služby sa cena zaplatená za aktiváciu nevracia!
  • Pri aktivácii doby trvania zvýhodneného volania v Európe zostávajú ostatné tarify nezmenené!

Pre získanie bližších informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk