Bezplatné hovory zo Skype na čísla SIM-SIM (bez dopĺňania prostriedkov na účte Skype)!

Bezplatné hovory zo Skype na čísla SIM-SIM (bez dopĺňania prostriedkov na účte Skype)!

SIM-SIM a Skype započali unikátnu spoluprácu, aby Vám poskytli bezplatné hovory zo Skype na čísla SIM-SIM zadarmo (bez doplnenia prostriedkov na účte Skype).

Cena:

V prípade, že je služba „Hovory zo Skype na čísla SIM-SIM“ aktivovaná, používatelia Skype môžu volať čísla SIM-SIM zadarmo (bez doplnenia prostriedkov na účte Skype)!

Aby ste využili túto službu je nutné vytáčať číslo v osobitnom formáte +372800XXXXXXXX, kde XXXXXXXX je číslo SIM-SIM bez predpony 372.

Cena prichádzajúceho hovoru, uskutočňovaného zo Skype, sa pre užívateľa SIM-SIM skladá z ceny prichádzajúceho hovoru v krajine, v ktorej sa nachádza plus €0.18 (€0,15 bez DPH) za minútu. V prípade, že sa používateľ nachádza v krajine s bezplatnými prichádzajúcimi hovormi, cnea prichádzajúceho hovoru bude teda €0.18 (€0,15 bez DPH) za minútu.

 Aktivácia je bezplatná:

Aby ste aktivovali pre SIM-kartu „Hovory zo Skype na čísla SIM-SIM“ je nutné odoslať požiadavku aktivácie na elektronickú adresu support@simsim.sk. V predmete správy uveďte: Aktivácia služby „Hovory zo Skype na číslo 3725XXXXXXXX“, kde 3725XXXXXXXX je Vaše číslo SIM-SIM.

Alebo zanechajte žiadosť na aktiváciu na telefóne +xxxxxxxxxxxx (zobrazenie telefónneho čísla SIM-SIM je povinné).

Dôležíté!

  • Odporúčame používať najnovšiu verziu Skype, pretože obsahuje špeciálne aktualizácie pre SIM-SIM, pri vydaní spred 13. júna 2012 môžu vznikať problémy pri vytáčaní čísla +372800XXXXXXXX.
  •  Prichádzajúci hovor pri volaní zo Skype zvyčajne prichádza na SIM-SM z čísla +372800. Napriek tomu existuje malá pravdepodobnosť iných variantov A-čísla.
  • Pri voľbe čísla v Skype: ak používateľ už vybral estónsky kód zo zoznamu stačí už vytočiť iba 800XXXXXXXX, pretože +372 bude pridané automaticky.
  • Ak používateľ vytáča číslo SIM-SIM v Skype bez 800, tak rozhovor bude tarifikovaný ako volanie na estónske telefónne číslo, pritom používateľ SIM-SIM platí iba za prichádzajúci hovor, ak je spoplatnený
  • Ak „Hovory zo Skype na čísla SIM-SIM“ nie sú aktivované pre konkrétnu SIM-kartu, tak v prípade vytočenia čísla 372800XXXXXXXX zo Skype zaznie automatická správa: "Themobilephoneiseitherswitchedofforoutofcoveragearea."(Mobilný telefón je vypnutý alebo sa nachádza mimo pokrytia dostupnej siete“.
  • Ak používateľ povolí hovory zo Skype na SIM-SIM, tak automaticky súhlasí so spoplatnenými prichádzajúcimi hovormi.


Pre získanie doplňujúcich informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať na elektronickej adrese support@simsim.sk