Režim očakávania (stand-by režim)

Doplnkové možnosti, ktoré sú dostupné každému užívateľovi SIM-SIM, umožňujú maximálne pohodlne a jednoducho organizovať komunikáciu s blízkymi a priateľmi, kolegami a biznis partnermi. Používaním funkcie „režim očakávania“ už viac nemusíte riešiť dilemu, ktorý z hovorov chcete prijať a mimoriadna informácia Vám bude garantovane poskytnutá včas.

Pri aktívnej funkcii „režim očakávania“, prebiehajúci hovor môže byť prevedený do režimu očakávania, v tom čase keď druhý prichádzajúci hovor môže byť prijatý.

Pre toto je potrebné nastaviť prvý hovor do „režimu očakávania“, odpovedať na druhý a po rozhovore sa vrátiť ku prvému prijatému hovoru. Každého používateľ má možnosť prijať maximálne jeden hovor, okrem prebiehajúceho.

Taktiež je možné dať prebiehajúci hovor do režimu očakávania a medzitým uskutočniť ďalší hovor, po skončení ktorého sa vrátite k prvému hovoru.

Tarifikácia sa uskutočňuje v súlade s platnými tarifami a počíta sa za každý hovor, to znamená za ten, ktorý bude prijatý a daný do režimu očakávania.

Danú funkciu môžete aktivovať / deaktivovať v samotnom telefóne v časti Nastavenia – Režim očakávania. Na ten účel si prosím naštudujte manuál požívania modelu Vášho telefónu pre aktiváciu / deaktiváciu danej funkcie.

Pre získanie bližších informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk