Internet

5 MB Bezplatného internetu v Európe a Turecku

SIM-SIM poskytuje možnosť použiť „5 MB Bezplatného Internetu v Európe a Turecku“ do 1. januára 2016 (zoznam zúčastnených sietí).

Dôležité! Ťah tarifikácie je 100 Kb.

Môžete použiť 5MB bezplatného internetu za jedno GPRS pripojenie, alebo v priebehu niekoľkých GPRS pripojení v tej istej, či rôznych sieťach.

GPRS pripojenie, ktoré v sumáre neprevyšuje 5 MB, bude zobrazené v Podrobnostiach ako obyčajne, avšak s nulovou cenou.

Ak bude 5 MB vyčerpaných v priebehu aktívneho GPRS pripojenia, pripojenie bude automaticky prerušené a nasledovné pripojenia budú spoplatnené v zmysle štandardných tarifných plánov.

Pre telefóny s Androidom: po vyčerpaní 5 bezplatných MB inernetu bude nutné opätovne spustiť telefón.

Nastavenia GPRS pre SIM-SIM

 • APN (access point name): send.ee.
 • Meno používateľa: číslo vašej karty TravelSim v druhu "3725ххххххх".
 • Pole „Password“ / „Heslo“ nechajte prázdnym.

Pre získanie bližších informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk

GPRS-balíčky pre štandardné simkarty SIM-SIM

SIM-SIM ponúka na výber medzi niekoľkými balíčkami služieb GPRS:

Kód
balíčka
    Balíček

Platnosť

Krok
prevádzka
Сena
(euro, s DPH)

7

Daily AUTО balíček
10 МB

1 deň

100 KB

0.90 

1

10 МB

1 deň

100 KB

1.20

2

50 МB

1 deň

100 KB

6.00

3

150 МB

7 dni

100 KB

15.00

4

250 МB

14 dni

100 KB

22.80

5

500 МB

30 dni

100 KB

42.00

8 2000 MB 30 dni 100 KB 114.00
9 1000 MB 30 dni 100 KB 82.80

Využívanie GPRS balíčkov je dostupné v nasledovných krajinách:

Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Costa, Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, El Salvador, Estonia, Faeroe Islands, Finland, France, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guatemala, Honduras, HongKong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea (South), Kosovo, Kuwait, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Monaco, Netherlands, Nicaragua, Nigeria, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Turkey, United Arab Em., United Kingdom, Uruguay, USA, Vatican City

Službu si aktivujete samostatne nasledovným spôsobom:

*146*941*Kód balíčka# - aktivácia služby
*146*940*Kód balíčka# - deaktivácia služby
*146*942*Kód balíčka# - status služby

Dôležité: 

Klient môže mať aktívny súčasne iba jeden balíček.
Poplatok sa účtuje z karty v momente objednávky cez USSD-príkaz a balíček začína okamžite pôsobiť (dokonca aj v krajine, ktorá nie je na uvedenom zozname pôsobnosti balíčka).
Platnosť balíčka sa ukončuje po vyčerpaní nastaveného objemu dát alebo po uplynutí stanovenej doby platnosti balíčka.
Ak objem dát nebol vyčerpaný, tak si klient nemôže objednať ďalší balíček.
Pre aktiváciu nového balíčka, je potrebné deaktivovať aktuálny balíček špeciálnym USSD príkazom. V prípade deaktivácie balíčka sa nevyužitý objem dát stráca a prostriedky za nákup balíčka sa nevracajú.
Aktivácia Daily AUTO balíčka sa uskutočňuje klientom počas otvorenia GPRS sesie v krajinách, kde pôsobia internetové balíčky. Okamžite pri aktivácii balíčka sa z účtu klienta odpisujú prostriedky v sume ceny služby.

Ak klient znovu použije GPRS v jednej z krajín, kde pôsobia internetové balíčky, tak Daily AUTO balíček sa automaticky aktivuje opakovane a z účtu sa znovu odpisujú prostriedky v sume ceny za aktiváciu balíčka. 

Upozornenie! 

Na daný moment balíčke Daily AUTO nie je možné deaktivaovať – možný je iba prechod na iný balíček. Ak sa použije USSD príkaz na deaktiváciu, tak sa iba odníma aktivácia balíčka, avšak balíček je naďalej aktívny na karte. Znamená to, že pri prvom pokuse spustiť GPRS sesiu v krajine, kde pôsobia internetové balíčky sa klientovi opäť automaticky aktivuje Daily AUTO balíček a odpíšu sa prostriedky z účtu.

V prípade ďalších otázok, sa neváhajte obrátiť na službu technickej podpory cez elektronickú adresu support@simsim.sk


Trustive Sim WiFi

SIM-SIM predstavuje službu TrustiveSimWiFi, ktorá Vám umožňuje získavať prístup k celosvetovej sieti WiFi na účet sim-karty.

Trustive je vedúcim medzinárodným providerom bezkáblového internetu WiFi od roku 2003. SIM-SIM a Trustive vytvorili tandem, ktorý užívateľom SIM-SIM poskytuje možnosť pripojiť sa ku viac ako 300 000 bodom prístupu ku WiFi na celom svete. Trustive neustále rozširuje množstvo prístupových bodov a je lídrom na tomto trhu.

Teraz môžete využívať účet sim-karty pre platbu za prístup WiFi. Jednoducho a pohodlne, bez poskytovania údajov o kreditnej karte! (Manuál na použitie)

Musíte súhlasiť, že pripojenie k Internetu nevychádza lacno, obzvlášť počas cestovania. SIM-SIM ponúka alternatívne riešenie s lákavými cenami.

SIM-SIM ponúka 3 druhy balíčkov TrustiveWiFi:

Balíček Wifi Aktivácia Cena v EUR bez DPH
Cena v EUR
60 min *146*1060# €5.99 €7.19
150 min *146*1150# €13.99 €16.79
600 min *146*1600# €44.99 €53.99

Dôležité!

 • Balíček Wifi je účinný v priebehu 90 dní od prvého použitia.
 • Každý balíček WiFi je možné aktivovať s pomocou mobilného telefónu so sim-kartou SIM-SIM, vytočením jednej z kódových kombinácií, uvedených vyššie a stlačením tlačidla volania. Používateľ získava login a heslo SMS správou, ak je na účte sim-karty dostatočné množstvo prostriedkov.
 • Použitím loginu a hesla získavate prístup k TrustiveWiFi na akomkoľvek zariadení, bez obmedzenia rozsahu prenosu. Využívať WiFi je možné súčasne len na jednom zariadení.

Overiť si počet zostávajúcich minút na účte a históriu WiFi pripojení je možné na stránke http://www.trustive.com/, použitím loginu a hesla obdržaných v sms správe.

Prístupové body Trustive Wi-Fi sú rozložené vo verejne prístupných miestach: letiská, reštaurácie a bary, železničné a autobusové stanice, campingy, konferenčné centrá, hotely, čerpacie stanice, nákupné centrá atď.

Existuje niekoľko spôsobov, ako nájsť prístupové body TrustiveWi-Fi:

 1. Pripojením sa k sieti WiFi, vždy hľadajte logotyp Trustive alebo vyberte Trustive v zozname providerov.
 2. Použite lokalizátor prístupových bodov na http://www.trustive.com/hotspots/.
 3. Použite zoznam SSID bezkáblových sietí, ktoré pracujú s Trustive (Tu)

Pre získanie bližších informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk

Zvýhodnená GPRS tarifa pre SIM-SIM+USA

GPRS tarifa pre SIM-SIM+USA (USA, Kanady, Mexika, Porto Rica alebo Čína)  0.71€/Mb (0,59 €/Mb bez DPH).

Dôležité! Ťah tarifikácie je 10 Kb.  

Nastavenia GPRS pre SIM-SIM

 • APN (access point name): send.ee.
 • Meno používateľa: číslo vašej karty TravelSim v druhu "3725ххххххх".
 • Pole „Password“ / „Heslo“ nechajte prázdnym.

Pre získanie bližších informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk