5 MB Bezplatného internetu v Európe a Turecku

SIM-SIM poskytuje možnosť použiť „5 MB Bezplatného Internetu v Európe a Turecku“ do 1. januára 2016 (zoznam zúčastnených sietí).

Dôležité! Ťah tarifikácie je 100 Kb.

Môžete použiť 5MB bezplatného internetu za jedno GPRS pripojenie, alebo v priebehu niekoľkých GPRS pripojení v tej istej, či rôznych sieťach.

GPRS pripojenie, ktoré v sumáre neprevyšuje 5 MB, bude zobrazené v Podrobnostiach ako obyčajne, avšak s nulovou cenou.

Ak bude 5 MB vyčerpaných v priebehu aktívneho GPRS pripojenia, pripojenie bude automaticky prerušené a nasledovné pripojenia budú spoplatnené v zmysle štandardných tarifných plánov.

Pre telefóny s Androidom: po vyčerpaní 5 bezplatných MB inernetu bude nutné opätovne spustiť telefón.

Nastavenia GPRS pre SIM-SIM

  • APN (access point name): send.ee.
  • Meno používateľa: číslo vašej karty TravelSim v druhu "3725ххххххх".
  • Pole „Password“ / „Heslo“ nechajte prázdnym.

Pre získanie bližších informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk