GPRS-balíčky pre štandardné simkarty SIM-SIM

SIM-SIM ponúka na výber medzi niekoľkými balíčkami služieb GPRS:

Kód
balíčka
    Balíček

Platnosť

Krok
prevádzka
Сena
(euro, s DPH)

7

Daily AUTО balíček
10 МB

1 deň

100 KB

0.90 

1

10 МB

1 deň

100 KB

1.20

2

50 МB

1 deň

100 KB

6.00

3

150 МB

7 dni

100 KB

15.00

4

250 МB

14 dni

100 KB

22.80

5

500 МB

30 dni

100 KB

42.00

8 2000 MB 30 dni 100 KB 114.00
9 1000 MB 30 dni 100 KB 82.80

Využívanie GPRS balíčkov je dostupné v nasledovných krajinách:

Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Costa, Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, El Salvador, Estonia, Faeroe Islands, Finland, France, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guatemala, Honduras, HongKong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea (South), Kosovo, Kuwait, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Monaco, Netherlands, Nicaragua, Nigeria, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Turkey, United Arab Em., United Kingdom, Uruguay, USA, Vatican City

Službu si aktivujete samostatne nasledovným spôsobom:

*146*941*Kód balíčka# - aktivácia služby
*146*940*Kód balíčka# - deaktivácia služby
*146*942*Kód balíčka# - status služby

Dôležité: 

Klient môže mať aktívny súčasne iba jeden balíček.
Poplatok sa účtuje z karty v momente objednávky cez USSD-príkaz a balíček začína okamžite pôsobiť (dokonca aj v krajine, ktorá nie je na uvedenom zozname pôsobnosti balíčka).
Platnosť balíčka sa ukončuje po vyčerpaní nastaveného objemu dát alebo po uplynutí stanovenej doby platnosti balíčka.
Ak objem dát nebol vyčerpaný, tak si klient nemôže objednať ďalší balíček.
Pre aktiváciu nového balíčka, je potrebné deaktivovať aktuálny balíček špeciálnym USSD príkazom. V prípade deaktivácie balíčka sa nevyužitý objem dát stráca a prostriedky za nákup balíčka sa nevracajú.
Aktivácia Daily AUTO balíčka sa uskutočňuje klientom počas otvorenia GPRS sesie v krajinách, kde pôsobia internetové balíčky. Okamžite pri aktivácii balíčka sa z účtu klienta odpisujú prostriedky v sume ceny služby.

Ak klient znovu použije GPRS v jednej z krajín, kde pôsobia internetové balíčky, tak Daily AUTO balíček sa automaticky aktivuje opakovane a z účtu sa znovu odpisujú prostriedky v sume ceny za aktiváciu balíčka. 

Upozornenie! 

Na daný moment balíčke Daily AUTO nie je možné deaktivaovať – možný je iba prechod na iný balíček. Ak sa použije USSD príkaz na deaktiváciu, tak sa iba odníma aktivácia balíčka, avšak balíček je naďalej aktívny na karte. Znamená to, že pri prvom pokuse spustiť GPRS sesiu v krajine, kde pôsobia internetové balíčky sa klientovi opäť automaticky aktivuje Daily AUTO balíček a odpíšu sa prostriedky z účtu.

V prípade ďalších otázok, sa neváhajte obrátiť na službu technickej podpory cez elektronickú adresu support@simsim.sk