Služby

CELL ID alebo „Určenie miesta polohy“

Funkcia "Určenie miesta polohy" je dostupná na stránke www.simsim.sk - "Osobný kabinet používateľa" (On-line kabinet) - "Služby"

Používanie funkcie "Určenie miesta polohy" je zaujímavé najmä pre korporátnych klientov, napriek tomu je po ňom dopyt aj u fyzických osôb.

Navigačné zariadenie sa ku dnešnému dňu javí vysokonákladným a vyžaduje si každomesačné náklady na používanie a obsluhu. Unikátna služba „Určenie miesta polohy“ od SIM-SIM rieši otázku kontroly (organizácie práce v celistvosti) maximálne hospodárne a jednoducho.

Pri nevyhnutnosti určiť miesto polohy užívateľa v zahraničí, je dostatočné uskutočniť dopyt na číslo, ktoré Vás zaujíma v programe „Určenie miesta polohy“ a za niekoľko sekúnd v režime reálneho času sa koordináty užívateľa objavia na obrazovke monitoru na mape GoogleMaps. Pri používaní služby sa nezriaďuje žiadne doplnkové zariadenie.

Daná funkcia umožňuje realizovať znančú úsporu nielen peňažných prostriedkov Vašej spoločnosti, no aj času pracovníkov. V okamžiku poskytnutá informácia o užívateľovi Vám aj Vašim kolegom umožňuje nestrácať čas na uskutočnenie hovoru a odoslanie správy. Navyše, vzdialený spolupracovník sa dokonca ani nezúčastňuje na procese poskytnutia údajov o jeho lokalizácii. Pre doplnkovú optimalizáciu Vašej práce je možné zobraziť súčasnú polohu niekoľkých užívateľov.

Funkcia Cell ID Vám umožňuje uvidieť lokalizáciu užívateľa na mape sveta s presnosťou od 100 do 2000 metrov.

Môžete samostatne plánovať počet prezeraní údajov „Určenia miesta polohy“

Balíčky služby CellID – určenie miesta polohy užívateľa:

Balíček č. 1 – 100 dopytov za cenu €1.20 (€1,00 bez DPH)

Balíček č. 2 – 1500 dopytov za cenu €6.00 (€5,00 bez DPH)

Služba sa aktivuje osobne pre každého klienta, čo vylučuje nezmyselné straty prostriedkov minuté na nepoužívané čísla.

Upozornenie!

 • Doba používania služby je mesiac od momentu aktivácie balíčka (štandardne 30 dní).
 • Doba aktivácie a ukončenia pôsobnosti balíčka sa určuje podľa estónskeho času (GMT +2);
 • Používateľ si môže aktivovať niekoľko balíčkov súčasne do limitu 10000 dopytov za mesiac na jednu kartu. (Napríklad aktivovať 3 balíčky No.1 a 4 balíčky No.2 a získať tak 6300 dopytov v daný mesiac. Ak súčet žiadaných dopytov prevyšuje limit, požiadavka bude zamietnutá. Napríklad, ak bolo už zažiadané o 9000 dopytov + 1500 sa objednáva doplnkovo, tak 9000+1500=10500, čo je viac ako limit 10000 a požiadavka bude zamietnutá).
 • Ak má zákazník objednaných viac ako jeden balíček, v takom prípade sa minuté dopyty odrátavajú z balíčka, ktorý je bližšie k dobe ukončenia platnosti (minimálna dĺžka balíčka). Ak pôsobia dva úplne identické balíčky, tak systém najskôr odčerpáva dopyty vrámci jedného balíčka.

Pre získanie bližších informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk

Hlasová pošta

Služba hlasovej pošty sa poskytuje užívateľom SIM-SIM po počiatočnom spustení. Servis umožňuje nahrávať hlasové správy užívateľov, ku ktorým je možné pristupovať pomocou Vášho mobilného telefónu.

Dôležité! Pre používanie služby je nevyhnutný telefónny aparát, ktorý môže pracovať v režime frekvenčnej (tónovej) voľby čísla. Pred použitím hlasovej pošty bude možno potrebné nastaviť Váš mobilný telefón do režimu tónovej voľby. Oboznámte sa s manuálom mobilného telefónu

Základné možnosti hlasovej pošty

 • Nahrávka správy
 • Vypočutie správy
 • Správa „Hlasovej pošty“

Cena poskytovania služieb „Hlasová pošta

 • Bez poplatkov
 • Cena vypočutia hlasových správ sa rovná cene uskutočnenia odchádzajúceho hovoru do Estónska (Tarify).

Servisné tímy pre správu „Hlasovej pošty“

Aktivácia hlasovej pošty *146*091#
Deaktivácia hlasovej pošty *146*090#

Preverenie počtu prijatých hlasových správ

*146*094#
Prístup k hlasovej pošte *146*095#

Možnosti hlavného menu „Hlasovej pošty“

Vchod do hlasového menu *146*095#
Referencia *
Funkcia poštovej schránky 0
Vypočutie hlasovej pošty 1
Výmena zložky 2
Doplnkové funkcie 3
Odhlásenie #

Funkcie v režime počúvania správ

Počas nachádzania sa v hlavnom menu (*146*095#), kliknite 1, a môžete si vypočuť, uložiť alebo vymazať správu:

Referencia *
Vypočutie hlasových správ 1
Výmena zložky 2
Uvedenie doplnkových podmenu možností 3
Vypočuť si správu ešte raz 5
Vypočuť si nasledujúcu správu 6
Vymazať/obnoviť správu 7
Preposlať správu 8
Uložiť správu 9
Návrat do menu hlasovej pošty 0
Odhlásenie #

Dôležité! Pravidelne mažte staré správy, potom Vaša schránka nebude preplnená.

Výmena zložky

Pri uložení správy si môžete vybrať zložku, do ktorej sa uloží, čo značne optimalizuje prácu so službou „Hlasová pošta“. Pre získanie prístupu k správam uloženým do rôznych zložiek, použite bod „Výmena zložky“ (2)

Referencia *
Prehľad správy 0
Stará správa 1
Text správy 2
Správa Rodina 3
Správa Priatelia 4
Odhlásenie #

Nastavenia „Hlasovej pošty“

Nachádzajúc sa v hlavnom menu, zvoľte 0. Teraz sa nachádzate v menu poštovej schránky a sú Vám sprístupnené nasledovné funkcie:

Referencia *
Záznam signálu o nedostupnosti zariadenie užívateľa 1
Záznam signálu o zaneprázdnenosti zariadenia užívateľa 2
ЗZáznam Vášho mena 3
Záznam dočasného pozdravu** 4
Zmena hesla 5
Odhlásenie #

**Dočasný pozdrav má prednosť pred signálmi o nedostupnosti alebo zaneprázdnenosti užívateľa. Vymažte dočasné pozdravy, aby ste sa vrátili k správam o nedostupnosti alebo zaneprázdnenosti užívateľa.

Nastavenie záznamu signálu

Prijať záznam signálu 1
Vypočuť si záznam signálu 2
Opakovanie záznamu signálu 3

Dôležité! Všetky postupujúce hlasové správy sa ukladajú v osobnej hlasovej pošte klienta nie viac ako 1 mesiac

Pre získanie bližších informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk

MobileMiles („Mobilné míle“)

Odteraz môžete zarábať bonusové body, komunikáciou mobilným telefónom so SIM-SIM v čase cestovania v zahraničí, využívajúc bonusové programy „Let“ a „Hotel“. Potrebné na to  je iba prejsť registráciu na stránke programu „Mobilné míle“ — www.mobilemiles.com

Ak už využívate jeden z programov „Mobilné míle“, je možné hneď začať zarábať body. Pokiaľ zatiaľ nie ste účatsníkom týchto programov, zájdite na stránku  registrácie na vyššie uvedenom odkaze.

Ako to funguje?

 • Používaním roamingu v zahraničí, získavate „míle“ alebo body.
 • Aby ste začali získavať „míle“ alebo body, musíte sa jednorázovo zaregistrovať na stránke www.mobilemiles.com.
 • Môžete tak zaregistrovať až tri telefónne čísla. Môžu to byť čísla Vašich príbuzných, priateľov, kolegov. S ich pomocou môžete zarábať dodatočné “míle” alebo body.
 • Služba je bezplatná a nenesie so sebou žiadne povinnosti

Prosím, navštívte stránku www.mobilemiles.com, aby ste zistili, ako sa zaregistrovať a prezreli si zoznam partnerov. Stránka zapojenia čísiel a Váš osobný kabinet sa budú nachádzať na uvedenej adrese.

Dôležité!

 • Môžete zarábať body iba s pomocou jedného bonusového programu („Let“ alebo „Hotel“).
 • Linka podpory užívtaeľov SIM-SIM neposkytuje konzultácie o bonusových programoch, a taktiež nemôže kontrolovať započítanie míľ. So všetkými otázkami sa obracajte na centrum podpory klientov MobileMiles: mobilemiles@travellingconnect.com.

Pre získanie bližších informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk

Mobilný prekladateľ (v rámci fungovania služby „Osobný asistent“)

Ocitli ste sa v zložitej situácii v zahraničí a nemôžete z nej nájsť východisko, pretože nepoznáte jazyk? Vtedy Vám príde nápomocnou služba „Osobný asistent“ – „Preklad“. Dokonca aj za situácie, že nepoznáte ani jeden zahraničný jazyk, sa dokážete bez problémov dohovoriť s obyvateľmi rôznych krajín.

„Osobný asistent“ Vám pomôže preložiť informácie na akýkoľvek zo základných jazykov. Využívajúc zdroje 26 call-centier po celom svete je jazyková podpora dostupná vo viac ako 90 jazykoch. (Zoznam krajín)

Možnosť konferenčného rozhovoru, ktorého sa zúčastňujú 3 strany: Užívateľ, Osoba, ktorej reč je nutné prekladať („Osobný asistent“ sa spojí s ním a doplní ho do konferenčného rozhovoru), „Osobný asistent“.

Ak Osoba, ktorej reč je nutné preložiť, sa s Vami nachádza v jednej miestnosti, môžete použiť hlasitý odposluch.

Ako používať službu?

Navoľte zo svojho telefónu:

+372992 alebo 00372992 pre rusky hovoriaceho užívateľa

+372991 alebo 00372991 pre anglicky hovoriaceho užívateľa

Podrobnejšia informácia o službe „Osobný asistent“ (ENG) a „Osobný asistent“ (RU)

Cena služby sa započítava podľa taríf služby „Osobný asistent“: Pri hovore na číslo služby žiadne dodatočné náklady nevznikajú: do 1. januára 2015 cena za minútu sa rovná cene minúty odchádzajúceho hovoru v krajine, v ktorej sa užívateľ nachádza

Po 01.01.2015 sa zavedie spoplatnené použitie danej služby. Pri volaní na číslo 372991 alebo 372992 sa bude za službu platiť paušálny poplatok €18.00 (€15,00 bez DPH). Táto suma pokrýva 6-mesačné používanie danej služby. Znamená to, že po zaplatení poplatku, bude môcť užívateľ používať danú službu v priebehu 6 mesiacov bez obmedzení. Každý hovor bude spoplatnený ako odchádzajúci hovor v krajine, v ktorej sa uskutočňuje.

Po uplynutí 6-mesačného obdobia môže byť služba obnovená ďalším telefonátom na 372991 alebo 372992 a ďalších €18.00 (€15,00 bez DPH) bude odpísaných na ďalších 6 mesiacov. Ak užívateľ nemá na účte €15 (€18), tak hovor služby „Personálny asistent“ sa nebude môcť uskutočniť.

Pre získanie bližších informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk

Osobný asistent

Osobný asistent je Váš nezameniteľný pomocník. V akomkoľvek čase, v akejkoľvek situácii, v akejkoľvek časti zemegule.

Pomôže Vám všade dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni.

„Osobný asistent“ je pripravený pomôcť pri riešení akýchkoľvek neobvyklých, či rutinných problémov, začínajúc od poskytovania ľubvoľnej základnej informácie, vyplnenia malých objednávok a končiac organizovaním komplexných služieb.

„Osobný asistent“ v sebe zahŕňa služby domovníka (concierge servise), biznis služby, medicínske služby a pomoc pri mimoriadnych situáciach, a takisto aj službu ústneho tlmočníka vo viac ako 90 jazykoch.

Služby sú poskytované v ruskom jazyku (číslo 992) a anglickom jazyku (číslo 991).

Dôležité! Pri telefonáte na tieto služby nevznikajú žiadne dodatočné náklady: do 1. januára 2016 sa cena jednej minúty rozhovoru rovná cene minúty odchádzajúceho hovoru v krajine, v ktorej sa nachádzate.

Po 01.01.2016 sa zavedie spoplatnenie používania daných služieb. Pri volaní na číslo 372991 alebo 372992 sa bude počítať tarifa v rozsahu €18.00 (€15,00 bez DPH). Táto suma pokrýva 6–mesačné používanie týchto služieb. Každý hovor bude tarifkovaný v súlade s cenou odchádzajúceho hovoru v krajine, v ktorej sa uskutočňuje.

Po uplynutí 6-mesačného obdobia, môže byť služba znovu obnovená ďalším telefonátom na čísla 372991 alebo 372992 a ďalších €18.00 (€15,00 bez DPH) bude odpočítaných z účtu na ďalších 6 mesiacov. Ak užívtaeľ nebude mať na účte €15 (€18) na svojom účte, v tom prípade sa hovor na službu „Osobný asistent“ neuskutoční.

Podrobnejšia informácia o fungovaní služby „Osobný asistent “ a Zoznam krajín (ENG)

Pre získanie bližších informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk

Príjem faxu na číslo SIM-SIM

V rámci služby „Hlasová pošta“ je teraz dostupný aj príjem faxu na číslo SIM-SIM.

V tom prípade si môžete vybrať medzi

 • príjmom hlasových správ (aktuálny variant) alebo
 • príjmom faxov

Dôležité! Cena služby: Služba sa poskytuje bezplatne

Aktivácia:

Ak si želáte zapojiť službu, pošlite nám žiadosť na náš e-mail: support@simsim.sk.

V nej označte:

 • číslo SIM-SIM
 • e-mail, na ktorý si želáte prijímať fax

Postup:

Príjem faxu sa uskutočňuje v prípadoch, keď je hlasová služba spustená:

 • ak je SIM-SIM vypnutá alebo sa nachádza mimo dostupnej siete
 • ak je prcihádzajúci hovor odmietnutý
 • ak nebolo na hovor odpovedané viac ako 1 minútu (závisí od nastavení odosielateľa).

Po prijatí novej faxovej správy na označený email sa odosiela list s prílohou prijatého faxu vo formáte tiff. Ak fax pozostával z niekoľkých strán, prichádza niekoľko faxov.

Pre získanie bližších informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk

SIM-SIM konferencia

V rámci služieb „SIM-SIM konferencia“ sa užívateľom SIM-SIM poskytuje možnosť organizovať konferenciu s pomocou volania na špeciálne číslo +372993. Množstvo účastníkov rozhovoru môže dosiahnuť počet 10 užívtaeľov, vrátane užívateľa SIM-SIM.

Pravidlá používania:

Užívateľ SIM-SIM uskutočňuje volanie na číslo +372993 a na svojom telefóne stláča tlačidlo *, potom volí číslo užívateľa, ktorého chce zapojiť do služby SIM-SIM konferencia, v medzinárodnom formáte (kód krajiny_kód siete alebo mesta_číslo užívateľa) a stláča klávesu volania.

Cena služby:

Užívateľ SIM-SIM, ktorý je organizátorom konferencie, platí za všetky hovory, ktoré sú uskutočnené vrámci konferenčného hovoru. Tarifikácia sa uskutočňuje podľa každého páru účastníkov, tak aj pre samostatný hovor s ohľadom na jeho dĺžku.

Osobitosti používania služby „SIM-SIM konferencia“ (podľa tarifikácie):

 • Hovory na technickú podporu sa od prvej minúty spoplatňujú podľa štandardných taríf krajín, v ktorých sa uskutočňujú
 • Zľavy pre odchádzajúce hovory zo sim-karty SIM-SIM na čísla SIM-SIM a na číslo hlasovej pošty SIM-SIM (t. z. tarify vnútri siete) SA NEUPLATŇUJÚ.
 • Zľavy na odchádzajúce hovory zo sim-karty SIM-SIM+USA SA NEUPLATŇUJÚ.
 • Špeciálne tarify zvýhodnených balíčkov SA NEUPLATŇUJÚ.

V prípade doplňujúcich otázok, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk