SIM-SIM konferencia

V rámci služieb „SIM-SIM konferencia“ sa užívateľom SIM-SIM poskytuje možnosť organizovať konferenciu s pomocou volania na špeciálne číslo +372993. Množstvo účastníkov rozhovoru môže dosiahnuť počet 10 užívtaeľov, vrátane užívateľa SIM-SIM.

Pravidlá používania:

Užívateľ SIM-SIM uskutočňuje volanie na číslo +372993 a na svojom telefóne stláča tlačidlo *, potom volí číslo užívateľa, ktorého chce zapojiť do služby SIM-SIM konferencia, v medzinárodnom formáte (kód krajiny_kód siete alebo mesta_číslo užívateľa) a stláča klávesu volania.

Cena služby:

Užívateľ SIM-SIM, ktorý je organizátorom konferencie, platí za všetky hovory, ktoré sú uskutočnené vrámci konferenčného hovoru. Tarifikácia sa uskutočňuje podľa každého páru účastníkov, tak aj pre samostatný hovor s ohľadom na jeho dĺžku.

Osobitosti používania služby „SIM-SIM konferencia“ (podľa tarifikácie):

  • Hovory na technickú podporu sa od prvej minúty spoplatňujú podľa štandardných taríf krajín, v ktorých sa uskutočňujú
  • Zľavy pre odchádzajúce hovory zo sim-karty SIM-SIM na čísla SIM-SIM a na číslo hlasovej pošty SIM-SIM (t. z. tarify vnútri siete) SA NEUPLATŇUJÚ.
  • Zľavy na odchádzajúce hovory zo sim-karty SIM-SIM+USA SA NEUPLATŇUJÚ.
  • Špeciálne tarify zvýhodnených balíčkov SA NEUPLATŇUJÚ.

V prípade doplňujúcich otázok, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk