CELL ID alebo „Určenie miesta polohy“

Funkcia "Určenie miesta polohy" je dostupná na stránke www.simsim.sk - "Osobný kabinet používateľa" (On-line kabinet) - "Služby"

Používanie funkcie "Určenie miesta polohy" je zaujímavé najmä pre korporátnych klientov, napriek tomu je po ňom dopyt aj u fyzických osôb.

Navigačné zariadenie sa ku dnešnému dňu javí vysokonákladným a vyžaduje si každomesačné náklady na používanie a obsluhu. Unikátna služba „Určenie miesta polohy“ od SIM-SIM rieši otázku kontroly (organizácie práce v celistvosti) maximálne hospodárne a jednoducho.

Pri nevyhnutnosti určiť miesto polohy užívateľa v zahraničí, je dostatočné uskutočniť dopyt na číslo, ktoré Vás zaujíma v programe „Určenie miesta polohy“ a za niekoľko sekúnd v režime reálneho času sa koordináty užívateľa objavia na obrazovke monitoru na mape GoogleMaps. Pri používaní služby sa nezriaďuje žiadne doplnkové zariadenie.

Daná funkcia umožňuje realizovať znančú úsporu nielen peňažných prostriedkov Vašej spoločnosti, no aj času pracovníkov. V okamžiku poskytnutá informácia o užívateľovi Vám aj Vašim kolegom umožňuje nestrácať čas na uskutočnenie hovoru a odoslanie správy. Navyše, vzdialený spolupracovník sa dokonca ani nezúčastňuje na procese poskytnutia údajov o jeho lokalizácii. Pre doplnkovú optimalizáciu Vašej práce je možné zobraziť súčasnú polohu niekoľkých užívateľov.

Funkcia Cell ID Vám umožňuje uvidieť lokalizáciu užívateľa na mape sveta s presnosťou od 100 do 2000 metrov.

Môžete samostatne plánovať počet prezeraní údajov „Určenia miesta polohy“

Balíčky služby CellID – určenie miesta polohy užívateľa:

Balíček č. 1 – 100 dopytov za cenu €1.20 (€1,00 bez DPH)

Balíček č. 2 – 1500 dopytov za cenu €6.00 (€5,00 bez DPH)

Služba sa aktivuje osobne pre každého klienta, čo vylučuje nezmyselné straty prostriedkov minuté na nepoužívané čísla.

Upozornenie!

  • Doba používania služby je mesiac od momentu aktivácie balíčka (štandardne 30 dní).
  • Doba aktivácie a ukončenia pôsobnosti balíčka sa určuje podľa estónskeho času (GMT +2);
  • Používateľ si môže aktivovať niekoľko balíčkov súčasne do limitu 10000 dopytov za mesiac na jednu kartu. (Napríklad aktivovať 3 balíčky No.1 a 4 balíčky No.2 a získať tak 6300 dopytov v daný mesiac. Ak súčet žiadaných dopytov prevyšuje limit, požiadavka bude zamietnutá. Napríklad, ak bolo už zažiadané o 9000 dopytov + 1500 sa objednáva doplnkovo, tak 9000+1500=10500, čo je viac ako limit 10000 a požiadavka bude zamietnutá).
  • Ak má zákazník objednaných viac ako jeden balíček, v takom prípade sa minuté dopyty odrátavajú z balíčka, ktorý je bližšie k dobe ukončenia platnosti (minimálna dĺžka balíčka). Ak pôsobia dva úplne identické balíčky, tak systém najskôr odčerpáva dopyty vrámci jedného balíčka.

Pre získanie bližších informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk