Príjem faxu na číslo SIM-SIM

V rámci služby „Hlasová pošta“ je teraz dostupný aj príjem faxu na číslo SIM-SIM.

V tom prípade si môžete vybrať medzi

  • príjmom hlasových správ (aktuálny variant) alebo
  • príjmom faxov

Dôležité! Cena služby: Služba sa poskytuje bezplatne

Aktivácia:

Ak si želáte zapojiť službu, pošlite nám žiadosť na náš e-mail: support@simsim.sk.

V nej označte:

  • číslo SIM-SIM
  • e-mail, na ktorý si želáte prijímať fax

Postup:

Príjem faxu sa uskutočňuje v prípadoch, keď je hlasová služba spustená:

  • ak je SIM-SIM vypnutá alebo sa nachádza mimo dostupnej siete
  • ak je prcihádzajúci hovor odmietnutý
  • ak nebolo na hovor odpovedané viac ako 1 minútu (závisí od nastavení odosielateľa).

Po prijatí novej faxovej správy na označený email sa odosiela list s prílohou prijatého faxu vo formáte tiff. Ak fax pozostával z niekoľkých strán, prichádza niekoľko faxov.

Pre získanie bližších informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk