Mobilný prekladateľ (v rámci fungovania služby „Osobný asistent“)

Ocitli ste sa v zložitej situácii v zahraničí a nemôžete z nej nájsť východisko, pretože nepoznáte jazyk? Vtedy Vám príde nápomocnou služba „Osobný asistent“ – „Preklad“. Dokonca aj za situácie, že nepoznáte ani jeden zahraničný jazyk, sa dokážete bez problémov dohovoriť s obyvateľmi rôznych krajín.

„Osobný asistent“ Vám pomôže preložiť informácie na akýkoľvek zo základných jazykov. Využívajúc zdroje 26 call-centier po celom svete je jazyková podpora dostupná vo viac ako 90 jazykoch. (Zoznam krajín)

Možnosť konferenčného rozhovoru, ktorého sa zúčastňujú 3 strany: Užívateľ, Osoba, ktorej reč je nutné prekladať („Osobný asistent“ sa spojí s ním a doplní ho do konferenčného rozhovoru), „Osobný asistent“.

Ak Osoba, ktorej reč je nutné preložiť, sa s Vami nachádza v jednej miestnosti, môžete použiť hlasitý odposluch.

Ako používať službu?

Navoľte zo svojho telefónu:

+372992 alebo 00372992 pre rusky hovoriaceho užívateľa

+372991 alebo 00372991 pre anglicky hovoriaceho užívateľa

Podrobnejšia informácia o službe „Osobný asistent“ (ENG) a „Osobný asistent“ (RU)

Cena služby sa započítava podľa taríf služby „Osobný asistent“: Pri hovore na číslo služby žiadne dodatočné náklady nevznikajú: do 1. januára 2015 cena za minútu sa rovná cene minúty odchádzajúceho hovoru v krajine, v ktorej sa užívateľ nachádza

Po 01.01.2015 sa zavedie spoplatnené použitie danej služby. Pri volaní na číslo 372991 alebo 372992 sa bude za službu platiť paušálny poplatok €18.00 (€15,00 bez DPH). Táto suma pokrýva 6-mesačné používanie danej služby. Znamená to, že po zaplatení poplatku, bude môcť užívateľ používať danú službu v priebehu 6 mesiacov bez obmedzení. Každý hovor bude spoplatnený ako odchádzajúci hovor v krajine, v ktorej sa uskutočňuje.

Po uplynutí 6-mesačného obdobia môže byť služba obnovená ďalším telefonátom na 372991 alebo 372992 a ďalších €18.00 (€15,00 bez DPH) bude odpísaných na ďalších 6 mesiacov. Ak užívateľ nemá na účte €15 (€18), tak hovor služby „Personálny asistent“ sa nebude môcť uskutočniť.

Pre získanie bližších informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk