Hlasová pošta

Služba hlasovej pošty sa poskytuje užívateľom SIM-SIM po počiatočnom spustení. Servis umožňuje nahrávať hlasové správy užívateľov, ku ktorým je možné pristupovať pomocou Vášho mobilného telefónu.

Dôležité! Pre používanie služby je nevyhnutný telefónny aparát, ktorý môže pracovať v režime frekvenčnej (tónovej) voľby čísla. Pred použitím hlasovej pošty bude možno potrebné nastaviť Váš mobilný telefón do režimu tónovej voľby. Oboznámte sa s manuálom mobilného telefónu

Základné možnosti hlasovej pošty

  • Nahrávka správy
  • Vypočutie správy
  • Správa „Hlasovej pošty“

Cena poskytovania služieb „Hlasová pošta

  • Bez poplatkov
  • Cena vypočutia hlasových správ sa rovná cene uskutočnenia odchádzajúceho hovoru do Estónska (Tarify).

Servisné tímy pre správu „Hlasovej pošty“

Aktivácia hlasovej pošty *146*091#
Deaktivácia hlasovej pošty *146*090#

Preverenie počtu prijatých hlasových správ

*146*094#
Prístup k hlasovej pošte *146*095#

Možnosti hlavného menu „Hlasovej pošty“

Vchod do hlasového menu *146*095#
Referencia *
Funkcia poštovej schránky 0
Vypočutie hlasovej pošty 1
Výmena zložky 2
Doplnkové funkcie 3
Odhlásenie #

Funkcie v režime počúvania správ

Počas nachádzania sa v hlavnom menu (*146*095#), kliknite 1, a môžete si vypočuť, uložiť alebo vymazať správu:

Referencia *
Vypočutie hlasových správ 1
Výmena zložky 2
Uvedenie doplnkových podmenu možností 3
Vypočuť si správu ešte raz 5
Vypočuť si nasledujúcu správu 6
Vymazať/obnoviť správu 7
Preposlať správu 8
Uložiť správu 9
Návrat do menu hlasovej pošty 0
Odhlásenie #

Dôležité! Pravidelne mažte staré správy, potom Vaša schránka nebude preplnená.

Výmena zložky

Pri uložení správy si môžete vybrať zložku, do ktorej sa uloží, čo značne optimalizuje prácu so službou „Hlasová pošta“. Pre získanie prístupu k správam uloženým do rôznych zložiek, použite bod „Výmena zložky“ (2)

Referencia *
Prehľad správy 0
Stará správa 1
Text správy 2
Správa Rodina 3
Správa Priatelia 4
Odhlásenie #

Nastavenia „Hlasovej pošty“

Nachádzajúc sa v hlavnom menu, zvoľte 0. Teraz sa nachádzate v menu poštovej schránky a sú Vám sprístupnené nasledovné funkcie:

Referencia *
Záznam signálu o nedostupnosti zariadenie užívateľa 1
Záznam signálu o zaneprázdnenosti zariadenia užívateľa 2
ЗZáznam Vášho mena 3
Záznam dočasného pozdravu** 4
Zmena hesla 5
Odhlásenie #

**Dočasný pozdrav má prednosť pred signálmi o nedostupnosti alebo zaneprázdnenosti užívateľa. Vymažte dočasné pozdravy, aby ste sa vrátili k správam o nedostupnosti alebo zaneprázdnenosti užívateľa.

Nastavenie záznamu signálu

Prijať záznam signálu 1
Vypočuť si záznam signálu 2
Opakovanie záznamu signálu 3

Dôležité! Všetky postupujúce hlasové správy sa ukladajú v osobnej hlasovej pošte klienta nie viac ako 1 mesiac

Pre získanie bližších informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk