SIM-SM + USA: miestne (+1) číslo

Príjemnou správou pre SIM-SIM+USA je získanie miestneho (+1) telefónneho čísla pri nachádzaní sa v USA, Kanade, Porto Ricu alebo Mexiku.

Ako služba funguje:

  • Užívateľ sim-karty SIM-SIM+USA sa registruje v sieťach USA, Mexika, Porto Rica alebo Kanady
  • Automaticky sa mu priradí číslo +1ХХХХХХХХХХ
  • Po priradení čísla užívateľ obdrží sms-správu: «Your number is +1ХХХХХХХХХХ»
  • Ak sa užívtaeľ bude nachádzať za hranicami sietí USA, Mexika, Porto Rica alebo Kanady dlhšie ako 60 dní odo dňa poslednej registrácii v jednej zo sietí, tak sa jeho +1 číslo deaktivuje. Užívateľovi bude odoslaná správa o tom, že jeho +1 číslo už viac nie je aktívne. Užívateľ môže získať nové +1 číslo, ak znova pricestuje do jednej zo spomínaných krajín.

Pre správu služby používajte nasledovné USSD-pokyny:

*146*320# - pokyn pre vypnutie zobrazovania predvoľby +1 pri odchádzajúcich hovoroch a sms-správach na čísla +1 (miestne čísla) z území USA, Kanady, Porto Rica alebo Mexika.

Odpoveď: “Service deactivated. Your number is +372XXXXXX. You can still receive calls and SMS on your US number +1XXXXXXX. Incoming calls to US number are paid.”

Po vypnutí zobrazovania čísla odchádzajúcich hovorov a sms-správach sa bude zobrazovať číslo s estónskou predvoľbou.

*146*321# - príkaz pre zapnutie zobrazovania predvoľby +1 pri odchádzajúcich hovoroch a sms-správach na čísla +1 (miestne čísla) z území USA, Kanady, Porto Rica alebo Mexika.

Odpoveď: „Service activated. Your US number is +1XXXXXX. Incoming calls to US number are paid. You can also receive calls and SMS on your number +372XXXXXX.”

Týmto príkazom si užívateľ aktivuje na území krajín USA, Kanady, Porto Rica alebo Mexika zobrazovanie predvoľby +1 pri odchádzajúcich hovorov a sms-správach na +1 čísla.

*146*322# - overenie služby.

Odpoveď: “Service deactivated. Your number is +372XXXXXX. You can still receive calls and SMS on your US number +1XXXXXXX. Incoming calls to US number are paid.” alebo “Service activated. Your US number is +1XXXXXX. Incoming calls to US number are paid. You can also receive calls and SMS on your number +372XXXXXX.” 

Upozornenie!

Dôležité!

  • Služba funguje iba pre sim-karty SIM-SIM+USA
  • Užívateľ môže prijímať hovory a sms-správy na miestne +1 číslo v sieťach USA, Mexika, Porto Rica alebo Kanady.
  • Užívateľ môže rovnako prijímať hovory a sms-správy na +1 číslo za hranicami USA, Mexika, Porto Rica alebo Kanady v priebehu 60 dní odo dňa kedy opustil uvedené krajiny
  • Odchádzajúce hovory a sms-správy na čísla +1 budú zobrazované s číslom +1, odchádzajúce hovory a sms-správy na čísla iných krajín sa budú zobrazovať s estónskym číslom alebo primary DID, ak ho užívateľ vlastní
  • Cena prichádzajúceho hovoru na +1 číslo sa skladá z ceny prichádzajúceho hovoru v krajine, v ktorej sa nachádza plus 0.18 EUR (0.15 EUR bez DPH) za minútu. V prípade, že sa používateľ nachádza v krajine s bezplatnými prichádzajúcimi hovormi, cena prichádzajúceho bude stáť iba 0.18 EUR (0.15 EUR bez DPH) za minútu.

Okrem toho, dovolať sa na estónske číslo užívateľa môžete kedykoľvek!

Pre získanie bližších informácií o tejto službe, nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty support@simsim.sk