Doplniť prostriedky na účet

Nadobudnutím karty express doplnenia účtu v kancelárii spoločnosti UAB A Telecom (Kontakty)