F.A.Q.

Hovory

Ako volať so SIM-SIM?

Medzinárodný hovor môžete uskutočniť niekoľkými spôsobmi

Štandardný režim

 1. Navoľte číslo užívateľa. Overte, či ste uviedli predponu „+“ alebo „00“ a kód krajiny.
 2. Stlačte klávesnicu „Call“ („Volať“). Na displeji sa objaví správa „Waitingforcall“.
 3. Po niekoľkých sekundách dostanete prichádzajúci hovor, ktorý jednoducho prijmite.
 4. Vypočujete si správu o stave zostatku prostriedkov na vašom účte, po tom môžete začať rozhovor.

Univerzálny režim pre všetky modely mobilných zariadení

 1. Navoľte číslo užívateľa vo formáte: *146*00_kód krajiny_kód operátora alebo mesta_kód užívateľa_#
 2. Stlačte klávesu Call („Volať“). Na displeji sa objaví správa „Waitforcall“.
 3. Po niekoľkých sekundách dostanete prichádzajúci hovor, ktorý jednoducho prijmite.
 4. Vypočujete si správu o stave zostatku prostriedkov na vašom účte, po tom môžete začať rozhovor.

Cez doplnkové SimMenu

 1.  V menu zariadenia zvoľte časť „SimMenu“. Táto časť sa objaví po tom, čo vložíte roamingovú sim-kartu do mobilného telefónu (v niektorych modeloch zariadení sa táto časť nachádza v časti „Aplikácie“)
 2. Vyberte „SimMenu“ a zvoľte „Call“ („Volať“)
 3. V poli „To“ („Komu“) navoľte číslo v medzinárodnom formáte. Pri voľbe čísla venujte pozornosť pridaniu predpony „+“ a kódu krajiny.
 4. Stlačte klávesu „Hovor“
 5. Po niekoľkých sekundách bude na Váš telefón postúpený prichádzajúci hovor a budete spojený s volaným účastníkom.

Od akého momentu sa začína počítať tarifikácia?

Tarifikácia je po 30. sekunde sekundová vrámci EÚ. Tarifikácia v ostatných krajinách je minútová. Začína sa počítať v oboch prípadoch od momentu prijatia hovoru užívateľom.

Je možné prijať prichádzajúci hovor pri nulovom stave účtu?

Prijať prichádzajúci hovor pri nulovom stave účtu môžete v krajinách, v ktorých sú prichádzajúce hovory bezplatné. Zoznam týchto krajín sa nachádza v časti Tarify.

Aká je cena prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov?

Tarifikácia hovoru sa uskutočňuje v závislosti od smerovania: Prichádzajúci / Odchádzajúci
Prichádzajúci hovor sa tarifikuje rovnako ako základná tarifikácia (Tarify). Tarifikácia závisí od krajiny, v ktorej sa nachádzate (tarifikácia je taká istá, tj. nezávisí od hodiny v priebehu dňa, obsluhy konkrétneho operátora, krajiny, z ktorej užívateľ prijíma prichádzajúci hovor). Vo viac ako 130 krajinách sveta sú prichádzajúce hovory bezplatné.

Odchádzajúci hovor sa tarifikuje podľa základných taríf (Tarify) a závisí od krajiny, v ktorej sa nachádzate. Nie je rozdiel medzi miestnymi a medzinárodnými hovormi.

Dôležité! Výnimkou pre odchádzajúce hovory sú krajiny s doplnkovou tarifikáciou (krajiny s exra-tarifikáciou).

Tarifikácia sa počíta od momentu spojenia (začiatku rozhovoru). Spojenie je bezplatné.

Ako uskutočniť odchádzajúci hovor v SAE?

Pre uskutočnenie odchádzajúceho hovoru na teritóriu SAE je nutné:

 • Odoslať sms na číslo 9146
 • Text správy *146*00 číslo užívateľa v medzinárodnom formáte #
 • Nevoľte žiadne doplňujúce znaky

K cene hovoru sa dopĺňa aj cena za sms správu

Ako uskutočniť odchádzajúci hovor, ak sa nachádzam v Saudskej Arábii?

 • Odošlite sms na číslo 9146
 • Text správy *146*00 číslo užívateľa v medzinárodnom formáte #
 • Nevoľte žiadne doplňujúce znaky

K cene hovoru sa dopĺňa aj cena za sms správu

SMS

Čo to je USSD-správa?

USSD-správa je alternatívny spôsob odosielania SMS správ.
Tieto správy sa odosielajú cez doplnkové menu sim-karty.
Cena tejto správy je 0,10 eur s DPH na celom svete.

 1. V menu telefónu zvoľte časť „SimMenu“. Táto časť sa objaví po tom, ako vložíte roamingovú sim-kartu do mobilného telefónu (v niektorých modeloch zariadení sa táto časť nachádza v časti „Aplikácie“, „Hry“ alebo v základnom menu telefónu)
 2. Zvoľte možnosť „Send SMS“/“Odošlite správu“
 3. V poli „To“ („Komu“) navoľte číslo v medzinárodnom formáte. Pri voľbe čísla venujte pozornosť pridaniu predpony „+“ a kódu krajiny.
 4. Do poľa „Message“ vložte text správy (podporovaná je iba latinka)

Ako odoslať USSD-správu?

 1. V menu telefónu zvoľte časť „SimMenu“. Táto časť sa objaví po tom, ako vložíte roamingovú sim-kartu do mobilného telefónu (v niektorých modeloch zariadení sa táto časť nachádza v časti „Aplikácie“, „Hry“ alebo v základnom menu telefónu)
 2. Zvoľte možnosť „SendTravelSMS“/“Odošlite správu“
 3. V poli „To“ („Komu“) navoľte číslo v medzinárodnom formáte. Pri voľbe čísla venujte pozornosť pridaniu predpony „+“ a kódu krajiny.
 4. Do poľa „Message“ vložte text správy (podporovaná je iba latinka)

Je možné písať SMS aj v ruských znakoch?

Správu je možné písať latinkou aj ruskými znakmi, okrem prípadov bezplatných správ cez webstránku našej spoločnosti a USSD-správ. Tieto je možné písať iba latinkou.

Prečo sa z môjho čísla prestali odosielať SMS správy?

Preverte číslo u servisného centra krátkych správ: +372 50 99 000.

V čom spočíva rozdiel medzi štandardnými SMS a USSD-správami?

Štandardná SMS-správa

-          Odosiela sa cez „Menu“/“Správy“/“Nová správa“

-          Je ju možné písať v latinke alebo cyrilike

-          Maximálny rozsah správy je 70 symbolov

-          Súčasťou je informácia o prijatí správy

-          Cena správy vrámci Európskej únie je 0,10 EUR s DPH

Cena správy je 0,35 EUR (0,42 EUR s DPH) alebo 0,65 EUR (0,78 EUR s DPH) (v závislosti od krajiny, v ktorej sa nachádzate) Údaje o tarifách môžete zistiť v časti Tarify

USSD-správa

-          Odosiela sa cez „SimMenu“/“Send SMS”

-          Je ich možné písať iba latinkou

-          Maximálny rozsah správy je 160 symbolov

-          Informácia o prijatí správy nie je súčasťou

-          Cena správy je 0,10 EUR s DPH (nezávisle od krajiny, v ktorej sa nachádzate)

GPRS

Pracuje SIM-SIM v režime príjmu a odosielania dát s počítačmi prostredníctvom GPRS?

SIM-SIM môže fungovať ako modem.
V prípade používania mobilného zariadenia ako modem, je nutné prepísať v nastaveniach pošty SMTP server: gprsmail.send.ee.

Ostatné otázky

Zabudol som svoje číslo. Ako je možné ho zistiť?

Je to možné urobiť dvoma spôsobmi. Karta SIM-SIM musí byť pri tom vložená v telefóne.

 1.  Vytočte číslo * 146 * 099 # a stlačte klávesnicu „Volať“.
 2. Zájdite do časti menu „SIM menu“ a vyberte časť „Checkbalance“.

 O pár sekúnd sa na displeji objaví vaše telefónne číslo spolu so zostatkom prostriedkov na vašom účte.

Je možné obnoviť stratenú sim-kartu?

Svoje telefónne číslo môžete obnoviť, ak sa obrátite na kanceláriu našej spoločnosti. Na Vaše želanie bude zostatok peňažných prostriedkov prenesený na obnovenú sim-kartu (Kontakty).

Ako si prezrieť detailnú informáciu o hovoroch?

Podrobné štatistiky hovorov môžete nájsť na stránke v „Osobnom kabinete“, časť „Správa mojich SIM – História hovorov“. Na ten účel je potrebné sa zaregistrovať na www.simsim.sk.

Aká je doba použitia sim-karty SIM-SIM?

Doba použitia sim-karty a peňažných prostriedkov na účte je bez ohraničenia, pod podmienkou doplnenia prostriedkov na účet sim-karty aspoň raz za dva roky alebo uskutočneniu prichádzajúceho/odchádzajúceho hovoru jednorazovo za dané časové obdobie.

Je potrebné vybrať si operátora manuálne?

Nemusíte si vyberať operátora mobilnej komunikácie ručne, pretože SIM-SIM automaticky určuje najkvalitnejšie spojenie v akomkoľvek regióne.

Čo robiť v prípade, že musím vymeniť operátora manuálne?

 1. Vojdite do základného menu telefónu
 2. Zvoľte časť „Nastavenia“/“Sieť“/“Výber siete“/“Manuálne“
 3. Po niekoľkých sekundách sa na displeji zariadenia objavia všetci operátori poskytujúci komunikačné služby v danom regióne.
 4. Vyberte si potrebného operatóra.

Ako preverovať zostatok prostriedkov na účte?

Preveriť stav účtu SIM-SIM môžete bezplatne.
Je tak možné učiniť niekoľkými spôsobmi:

 1. Pomocou uskutočnenia dopytu na krátkom čísle * 146 * 099 #
 2. Cez „Osobný kabinet“ na stránke www.simsim.sk v časti „Stav účtu“ (povinná registrácia)
 3. Cez doplnkové menu telefónu „SimMenu/Checkbalance“

Prečo je potrebné registrovať sa na stránke spoločnosti?

Registrovať sa je nevyhnutné z toho dôvodu, aby ste si mohli prezerať podrobné štatistiky o telefonátoch, zisťovaniu stavu účtu, dopĺňať prostriedky sim-karty, sledovať novinky spoločnosti.

Registrácia:

Krok 1: Zájdite na www.simsim.sk
Krok 2: Kliknite na odkaz „Registrácia“. Uveďte potrebné informácie do registračného formulára. Kliknite na tlačítko „Registrácia“.
Krok 3: Na e-mail, ktorý ste uviedli pri registrácii, bude odoslaná správa s linkou pre aktiváciu. Navštívte Vašu elektronickú poštu, otvorte správu a kliknite na link pre aktiváciu. Po tomto sa Váš účet aktivuje a získavate tak prístup ku „Osobnému kabinetu“.

Vráťte sa na stránku www.simsim.sk, uveďte login (adresa elektronickej pošty) a heslo v pravom spodnom rohu a stlačte tlačidlo „OK“. Teraz môžete pracovať s kabinetom.

Pridanie novej sim-karty do „Osobného kabinetu“:
Sim-karta SIM-SIM sa musí nachádzať v telefóne.

 1. V „Osobnom kabinete“ kliknite na tlačidlo „Pridať SIM“
 2. Uveďte číslo sim-karty SIM-SIM v poli „SIM-SIM číslo“ bez prvých troch cifier (tie sa zobrazujú automaticky).
 3. Kliknite na možnosť „Získať kód“.
 4. Následne obdržíte SMS-správu s kódom. Uveďte kód, ktorý je v správe do poľa „Kód aktivácie“.
 5. Vyberte možnosť „Doplniť číslo“
 6. Karta bude doplnená do vášho kabinetu. Takýmto spôsobom môžete zaregistrovať ľubovoľné množstvo simkariet.

Teraz sa už karty budú zobrazovať vo vašom kabinete. Môžete si prezerať a vytlačiť prehľad o hovoroch každej karty za vyznačené časové obdobie.
Dôležité! Uložte a zapamätajte si heslo pre ďalšiu prácu s „Osobným kabinetom“.

Je potrebné špeciálne nastaviť telefón kvôli sim-karte SIM-SIM?

Po príchode do zahraničia, vymeňte Vašu sim-kartu za roamingovú kartu SIM-SIM. Zapnite telefón a sim-karta je pripravená k použitiu. Upozornenie! Ak si pred aktiváciou Vaše mobilné zariadenie vyžiada PIN-kód, zadajte PIN-kód: 0000 (V štandardnom režime sa pre Vaše vyššie pohodlie PIN-kód nachádza v stave „Vypnutý“)

Doplnkové nastavenia. Pri používaní smartfónu, PDA, Iphone, je nevyhnutné pred začiatkom používania uskutočniť doplnkovú aktiváciu karty:

 • vojdite do menu Vášho mobilného zariadenia a vyberte časť „SIM-menu“ / „TravelSIM“, ktorý sa doplnkovo objavil pri aktivácii sim-karty.
 • Vyberte podčasť „Settings“ / „Parametre nastavení“ a zadajte kód: 1101

Doplnkové nastavenia. Pri používaní mobilných zariadení určených pre prácu s dvoma sim-kartami súčasne, roamingová sim-karta SIM-SIM sa vkladá do základného (prvého) slotu

Funguje SIM-SIM v Japonsku a Južnej Kórei?

V Japonsku a Južnej Kórei SIM-SIM pracuje vo formáte 3G. Aby ste mohli pracovať v týchto krajinách, musí Váš telefón podporovať 3G.

Je SIM-SIM kompatibilná s iPhone-om?

Roamingová karta SIM-SIM je kompatibilná s iPhone.

Doplnkové nastavenia. Pri používaní iPhone, je nutné pred začiatkom práce uskutočniť doplnkovú aktiváciu karty:

 • vojdite do menu Vášho mobilného zariadenia a vyberte časť „Nastavenia“ - „Telefón“ - „SIM-programy“
 • vyberte podčasť „Nastavenia“ / „Parametre nastavení“ a zadajte kód: 1101