Hovory

Ako volať so SIM-SIM?

Medzinárodný hovor môžete uskutočniť niekoľkými spôsobmi

Štandardný režim

 1. Navoľte číslo užívateľa. Overte, či ste uviedli predponu „+“ alebo „00“ a kód krajiny.
 2. Stlačte klávesnicu „Call“ („Volať“). Na displeji sa objaví správa „Waitingforcall“.
 3. Po niekoľkých sekundách dostanete prichádzajúci hovor, ktorý jednoducho prijmite.
 4. Vypočujete si správu o stave zostatku prostriedkov na vašom účte, po tom môžete začať rozhovor.

Univerzálny režim pre všetky modely mobilných zariadení

 1. Navoľte číslo užívateľa vo formáte: *146*00_kód krajiny_kód operátora alebo mesta_kód užívateľa_#
 2. Stlačte klávesu Call („Volať“). Na displeji sa objaví správa „Waitforcall“.
 3. Po niekoľkých sekundách dostanete prichádzajúci hovor, ktorý jednoducho prijmite.
 4. Vypočujete si správu o stave zostatku prostriedkov na vašom účte, po tom môžete začať rozhovor.

Cez doplnkové SimMenu

 1.  V menu zariadenia zvoľte časť „SimMenu“. Táto časť sa objaví po tom, čo vložíte roamingovú sim-kartu do mobilného telefónu (v niektorych modeloch zariadení sa táto časť nachádza v časti „Aplikácie“)
 2. Vyberte „SimMenu“ a zvoľte „Call“ („Volať“)
 3. V poli „To“ („Komu“) navoľte číslo v medzinárodnom formáte. Pri voľbe čísla venujte pozornosť pridaniu predpony „+“ a kódu krajiny.
 4. Stlačte klávesu „Hovor“
 5. Po niekoľkých sekundách bude na Váš telefón postúpený prichádzajúci hovor a budete spojený s volaným účastníkom.

Od akého momentu sa začína počítať tarifikácia?

Tarifikácia je po 30. sekunde sekundová vrámci EÚ. Tarifikácia v ostatných krajinách je minútová. Začína sa počítať v oboch prípadoch od momentu prijatia hovoru užívateľom.

Je možné prijať prichádzajúci hovor pri nulovom stave účtu?

Prijať prichádzajúci hovor pri nulovom stave účtu môžete v krajinách, v ktorých sú prichádzajúce hovory bezplatné. Zoznam týchto krajín sa nachádza v časti Tarify.

Aká je cena prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov?

Tarifikácia hovoru sa uskutočňuje v závislosti od smerovania: Prichádzajúci / Odchádzajúci
Prichádzajúci hovor sa tarifikuje rovnako ako základná tarifikácia (Tarify). Tarifikácia závisí od krajiny, v ktorej sa nachádzate (tarifikácia je taká istá, tj. nezávisí od hodiny v priebehu dňa, obsluhy konkrétneho operátora, krajiny, z ktorej užívateľ prijíma prichádzajúci hovor). Vo viac ako 130 krajinách sveta sú prichádzajúce hovory bezplatné.

Odchádzajúci hovor sa tarifikuje podľa základných taríf (Tarify) a závisí od krajiny, v ktorej sa nachádzate. Nie je rozdiel medzi miestnymi a medzinárodnými hovormi.

Dôležité! Výnimkou pre odchádzajúce hovory sú krajiny s doplnkovou tarifikáciou (krajiny s exra-tarifikáciou).

Tarifikácia sa počíta od momentu spojenia (začiatku rozhovoru). Spojenie je bezplatné.

Ako uskutočniť odchádzajúci hovor v SAE?

Pre uskutočnenie odchádzajúceho hovoru na teritóriu SAE je nutné:

 • Odoslať sms na číslo 9146
 • Text správy *146*00 číslo užívateľa v medzinárodnom formáte #
 • Nevoľte žiadne doplňujúce znaky

K cene hovoru sa dopĺňa aj cena za sms správu

Ako uskutočniť odchádzajúci hovor, ak sa nachádzam v Saudskej Arábii?

 • Odošlite sms na číslo 9146
 • Text správy *146*00 číslo užívateľa v medzinárodnom formáte #
 • Nevoľte žiadne doplňujúce znaky

K cene hovoru sa dopĺňa aj cena za sms správu