Ako uskutočniť odchádzajúci hovor v SAE?

Pre uskutočnenie odchádzajúceho hovoru na teritóriu SAE je nutné:

  • Odoslať sms na číslo 9146
  • Text správy *146*00 číslo užívateľa v medzinárodnom formáte #
  • Nevoľte žiadne doplňujúce znaky

K cene hovoru sa dopĺňa aj cena za sms správu