Aká je cena prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov?

Tarifikácia hovoru sa uskutočňuje v závislosti od smerovania: Prichádzajúci / Odchádzajúci
Prichádzajúci hovor sa tarifikuje rovnako ako základná tarifikácia (Tarify). Tarifikácia závisí od krajiny, v ktorej sa nachádzate (tarifikácia je taká istá, tj. nezávisí od hodiny v priebehu dňa, obsluhy konkrétneho operátora, krajiny, z ktorej užívateľ prijíma prichádzajúci hovor). Vo viac ako 130 krajinách sveta sú prichádzajúce hovory bezplatné.

Odchádzajúci hovor sa tarifikuje podľa základných taríf (Tarify) a závisí od krajiny, v ktorej sa nachádzate. Nie je rozdiel medzi miestnymi a medzinárodnými hovormi.

Dôležité! Výnimkou pre odchádzajúce hovory sú krajiny s doplnkovou tarifikáciou (krajiny s exra-tarifikáciou).

Tarifikácia sa počíta od momentu spojenia (začiatku rozhovoru). Spojenie je bezplatné.