Je možné prijať prichádzajúci hovor pri nulovom stave účtu?

Prijať prichádzajúci hovor pri nulovom stave účtu môžete v krajinách, v ktorých sú prichádzajúce hovory bezplatné. Zoznam týchto krajín sa nachádza v časti Tarify.