Od akého momentu sa začína počítať tarifikácia?

Tarifikácia je po 30. sekunde sekundová vrámci EÚ. Tarifikácia v ostatných krajinách je minútová. Začína sa počítať v oboch prípadoch od momentu prijatia hovoru užívateľom.