Ako volať so SIM-SIM?

Medzinárodný hovor môžete uskutočniť niekoľkými spôsobmi

Štandardný režim

 1. Navoľte číslo užívateľa. Overte, či ste uviedli predponu „+“ alebo „00“ a kód krajiny.
 2. Stlačte klávesnicu „Call“ („Volať“). Na displeji sa objaví správa „Waitingforcall“.
 3. Po niekoľkých sekundách dostanete prichádzajúci hovor, ktorý jednoducho prijmite.
 4. Vypočujete si správu o stave zostatku prostriedkov na vašom účte, po tom môžete začať rozhovor.

Univerzálny režim pre všetky modely mobilných zariadení

 1. Navoľte číslo užívateľa vo formáte: *146*00_kód krajiny_kód operátora alebo mesta_kód užívateľa_#
 2. Stlačte klávesu Call („Volať“). Na displeji sa objaví správa „Waitforcall“.
 3. Po niekoľkých sekundách dostanete prichádzajúci hovor, ktorý jednoducho prijmite.
 4. Vypočujete si správu o stave zostatku prostriedkov na vašom účte, po tom môžete začať rozhovor.

Cez doplnkové SimMenu

 1.  V menu zariadenia zvoľte časť „SimMenu“. Táto časť sa objaví po tom, čo vložíte roamingovú sim-kartu do mobilného telefónu (v niektorych modeloch zariadení sa táto časť nachádza v časti „Aplikácie“)
 2. Vyberte „SimMenu“ a zvoľte „Call“ („Volať“)
 3. V poli „To“ („Komu“) navoľte číslo v medzinárodnom formáte. Pri voľbe čísla venujte pozornosť pridaniu predpony „+“ a kódu krajiny.
 4. Stlačte klávesu „Hovor“
 5. Po niekoľkých sekundách bude na Váš telefón postúpený prichádzajúci hovor a budete spojený s volaným účastníkom.