Pracuje SIM-SIM v režime príjmu a odosielania dát s počítačmi prostredníctvom GPRS?

SIM-SIM môže fungovať ako modem.
V prípade používania mobilného zariadenia ako modem, je nutné prepísať v nastaveniach pošty SMTP server: gprsmail.send.ee.