Čo robiť v prípade, že musím vymeniť operátora manuálne?

  1. Vojdite do základného menu telefónu
  2. Zvoľte časť „Nastavenia“/“Sieť“/“Výber siete“/“Manuálne“
  3. Po niekoľkých sekundách sa na displeji zariadenia objavia všetci operátori poskytujúci komunikačné služby v danom regióne.
  4. Vyberte si potrebného operatóra.