Aká je doba použitia sim-karty SIM-SIM?

Doba použitia sim-karty a peňažných prostriedkov na účte je bez ohraničenia, pod podmienkou doplnenia prostriedkov na účet sim-karty aspoň raz za dva roky alebo uskutočneniu prichádzajúceho/odchádzajúceho hovoru jednorazovo za dané časové obdobie.