Je možné písať SMS aj v ruských znakoch?

Správu je možné písať latinkou aj ruskými znakmi, okrem prípadov bezplatných správ cez webstránku našej spoločnosti a USSD-správ. Tieto je možné písať iba latinkou.