Návod

Aktivácia a Doba použitia

Aktivácia

Po príchode do zahraničia, vymeňte Vašu sim-kartu za roamingovú simkartu SIM-SIM.
Zapnite telefón.

Sim-karta SIM-SIM je pripravená k použitiu.

 Upozornenie! Ak si pred aktiváciou Váš mobilný telefón bude žiadať PIN-kód, zadajte PIN-kód: 0000. V štandardnom nastavení je pre Vaše vyššie pohodlie PIN-kód v móde „Vypnutý“

Upozornenie! Pri používaní smartfónu, PDA, IPhone, je nutné pred sfunkčnením vykonať ešte doplnkovú aktiváciu sim-karty:

  • vstúpte do menu Vášho mobilného zariadenia a vyberte časť „SIM-menu“ / „TravelSIM“, ktorý sa doplnkovo objaví pri aktivácii sim-karty. V závislosti od typu mobilného zariadenia sa toto menu môže nachádzať v základnom menu zariadenia, v časti „Aplikácie“ (Samsung) alebo v časti „Hry“ (SonyEricsson)
  • vyberte časť „Settings“ / „Parametre nastavenia“
  • vložte kód: 1101

Sim-karta je pripravená k použitiu

 Upozornenie! Pri používaní mobilných zariadení určených na prácu s dvoma sim-kartami súčasne, roamingová sim-karta SIM-SIM sa vkladá do základného (prvého) slotu.

Doba použitia

Doba použitia sim-karty a peňažných prostriedkov na účte je bez ohraničenia, pod podmienkou doplnenia prostriedkov na účet sim-karty aspoň raz za dva roky alebo uskutočneniu prichádzajúceho/odchádzajúceho hovoru jednorazovo za dané časové obdobie. Ak sa po uplynutí 24 mesiacov sim-karta nespustí v telefóne alebo nedoplní stav účtu – sim-karta sa zablokuje. Pre odblokovanie sim-karty sa skontaktujte s manažérom spoločnosti "Kontakty"

Prajeme Vám príjemný oddych a úspešnú cestu! Zostaňte v kontakte!

Hovory

Odchádzajúci hovor

Všetky odchádzajúce hovory sa uskutočňujú iba v medzinárodnom formáte, dokonca aj v prípade, že uskutočňujete miestny hovor v krajine, v ktorej sa nachádzate.

V závislosti od technických charakteristík Vášho telefónu je možný rôzny formát voľby čísla.

+_kód krajiny_kód siete alebo mesta_číslo užívateľa

00_kód krajiny_kód siete alebo mesta_číslo užívateľa

Medzi predponami „+“ alebo „00“ pri voľbe čísla nie je rozdiel.

alebo

*146*00_kód krajiny_kód siete alebo mesta_číslo užívateľa#

Potom stlačte na Vašom telefóne klávesu „Volať“ (Call). Hovor sa preruší a na displeji sa objaví správa „WaitingforCall“ / „Spojenie sa neuskutočnilo“ a aktuálny stav účtu sim-karty (v závislosti od modelu telefónu môže byť text správy rôzny). Po tomto bude spojenie prerušené.

Po 5-10 sekundách bude na Váš telefón postúpený prichádzajúci hovor. Prijmite ho a očakávajte spojenie s volaným účastníkom.

Upozornenie! Ak ste nedostali prichádzajúci po voľbe telefónneho čísla v priebehu 1 minúty, voľte číslo ešte raz v nasledovnom formáte:

*146*00_kód krajiny_kód siete alebo mesta_číslo užívateľa#

Pri nemožnosti uskutočnenia volania v danom formáta, sa skontaktujte so službou technickej podpory pre odstránenie problému.

Prichádzajúci hovor

Prichádzajúce hovory sa prijímajú v bežnom režime: pri prichádzajúcom hovore treba hovor prijať. Ku spojeniu dôjde v momente prijatia hovoru.

Prajeme Vám príjemný oddych a úspešnú cestu! Zostaňte v kontakte!

Odoslanie SMS-správy

Odoslanie SMS-správy

Pri používaní sim-karty SIM-SIM existujú dva spôsoby odoslania sms-správy:

Variant I

Odosielanie štandardných SMS-správ pri používaní roamingovej karty SIM-SIM sa neodlišuje od obvyklého odosielania v sieti domáceho operátora.

Upozornenie! Telefónne číslo treba uvádzať v medzinárodnom formáte.

 

Variant II

Odosielanie USSD-správ sa uskutočňuje cez doplnkové menu sim-karty SIM-SIM. Výhodou takéhoto druhu správy je jej nízka cena (0,10 eur s DPH) a rozsah odosielanej správy (160 znakov)

Pre odoslanie USSD-správy je nutné:

-vojsť do menu Vášho mobilného telefónu a vybrať časť „SIM-menu“ / „TravelSIM“, ktorý sa doplnkovo objavil pri aktivácii sim-karty. V závislosti od modelu mobilného zariadenia sa takéto menu nachádza v základnom menu telefónu, v časti „Aplikácie“ (Samsung) alebo v časti „Hry“ (SonyEricsson)

-vyberte podčasť „Send SMS“ / „Odoslať správu“

-Do poľa „To“ vyberte číslo účastníka v medzinárodnom formáte

Do poľa „Message“ napíšte obsah správy

Prajeme Vám príjemný oddych a úspešnú cestu! Zostaňte v kontakte!

SIM-SIM účet

Overenie stavu účtu

Aby ste overili aktuálny stav účtu sim-karty je nutné:

Variant I: navoliť *146*099# a zvoliť klávesu hovoru „Call“ / „Volať“

Variant II: v doplnkovom menu Vášho mobilného zariadenia „SIM-menu“, ktoré sa objavilo pri aktivácii sim-karty, vyberte podčasť „Checkbalance“ / „Zistiť stav účtu“

Doplnenie prostriedkov na účet

Doplniť prostriedky na účet sim-karty SIM-SIM je jednoduché!

Nadobudnutím karty express doplnenia účtu v kancelárii spoločnosti UAB A Telecom (Kontakty)

Prajeme Vám príjemný oddych a úspešnú cestu! Zostaňte v kontakte!

Servisné menu karty SIM-SIM

Môžete uskutočňovať hovory, odosielať SMS, preverovať stav účtu, dopĺňať prostriedky na účet, používajúc pri tom doplnkové menu „SIM-meni“ / „TravelSIM“ vo Vašom mobilnom zariadení, ktoré sa doplnkovo objavilo pri aktivácii sim-karty. V závislosti od modelu mobilného zariadenia sa toto menu môže nachádzať v základnom menu telefónu alebo v časti „Aplikácie“.

Po výbere spomínaného menu vo Vašom telefóne, získavate prístup k nasledovným fuknkciám:

  • Call – odchádzajúci hovor;
  • Sendsms – odoslanie správy (USSD-správa);
  • Checkbalance – overenie stavu účtu (bezplatná služba);
  • AddCredit – doplnenie prostriedkov na účet (bezplatná služba);
  • Customercare – služba podpory;
  • Settings – parametre nastavení.

Prajeme Vám príjemný oddych a úspešnú cestu! Zostaňte v kontakte!

Technická podpora

+372 68 68 000 alebo 096 (*146*096#)

Pracovná doba služby technickej podpory: nonstop

Pri uskutočnení volania zo sim-karty SIM-SIM sú prvé tri minúty rozhovoru BEZPLATNÉ. Tarifikácia je minútová.

SMS-správa: 9111

Odoslanie sms-správy zo sim-karty SIM-SIM sa uskutočňuje ZADARMO.

E-mail: support@travelsim.com

Podrobný popis problému pri práci so SIM-SIM odosielajte na elektronickú adresu spoločnosti. V čo najkratšej možnej dobe Vám odpovie zástupca technickej podpory.

Obsluhu uskutočňujú anglicky hovoriaci špecialisti.

Prajeme Vám príjemný oddych a úspešnú cestu! Zostaňte v kontakte!