Aktivácia a Doba použitia

Aktivácia

Po príchode do zahraničia, vymeňte Vašu sim-kartu za roamingovú simkartu SIM-SIM.
Zapnite telefón.

Sim-karta SIM-SIM je pripravená k použitiu.

 Upozornenie! Ak si pred aktiváciou Váš mobilný telefón bude žiadať PIN-kód, zadajte PIN-kód: 0000. V štandardnom nastavení je pre Vaše vyššie pohodlie PIN-kód v móde „Vypnutý“

Upozornenie! Pri používaní smartfónu, PDA, IPhone, je nutné pred sfunkčnením vykonať ešte doplnkovú aktiváciu sim-karty:

  • vstúpte do menu Vášho mobilného zariadenia a vyberte časť „SIM-menu“ / „TravelSIM“, ktorý sa doplnkovo objaví pri aktivácii sim-karty. V závislosti od typu mobilného zariadenia sa toto menu môže nachádzať v základnom menu zariadenia, v časti „Aplikácie“ (Samsung) alebo v časti „Hry“ (SonyEricsson)
  • vyberte časť „Settings“ / „Parametre nastavenia“
  • vložte kód: 1101

Sim-karta je pripravená k použitiu

 Upozornenie! Pri používaní mobilných zariadení určených na prácu s dvoma sim-kartami súčasne, roamingová sim-karta SIM-SIM sa vkladá do základného (prvého) slotu.

Doba použitia

Doba použitia sim-karty a peňažných prostriedkov na účte je bez ohraničenia, pod podmienkou doplnenia prostriedkov na účet sim-karty aspoň raz za dva roky alebo uskutočneniu prichádzajúceho/odchádzajúceho hovoru jednorazovo za dané časové obdobie. Ak sa po uplynutí 24 mesiacov sim-karta nespustí v telefóne alebo nedoplní stav účtu – sim-karta sa zablokuje. Pre odblokovanie sim-karty sa skontaktujte s manažérom spoločnosti "Kontakty"

Prajeme Vám príjemný oddych a úspešnú cestu! Zostaňte v kontakte!