Servisné menu karty SIM-SIM

Môžete uskutočňovať hovory, odosielať SMS, preverovať stav účtu, dopĺňať prostriedky na účet, používajúc pri tom doplnkové menu „SIM-meni“ / „TravelSIM“ vo Vašom mobilnom zariadení, ktoré sa doplnkovo objavilo pri aktivácii sim-karty. V závislosti od modelu mobilného zariadenia sa toto menu môže nachádzať v základnom menu telefónu alebo v časti „Aplikácie“.

Po výbere spomínaného menu vo Vašom telefóne, získavate prístup k nasledovným fuknkciám:

  • Call – odchádzajúci hovor;
  • Sendsms – odoslanie správy (USSD-správa);
  • Checkbalance – overenie stavu účtu (bezplatná služba);
  • AddCredit – doplnenie prostriedkov na účet (bezplatná služba);
  • Customercare – služba podpory;
  • Settings – parametre nastavení.

Prajeme Vám príjemný oddych a úspešnú cestu! Zostaňte v kontakte!