GPRS

Všetkým užívateľmo roaminogvých sim-kariet SIM-SIM je štandardne navolená služba GPRS.

Upozornenie! Roamingové sim-karty SIM-SIM je možné používať v mobilnýhc zariadeniach štandardov GSM 900, 1800, 1900 (USA); 3G (Japonsko, Južná Kórea) pri držbe telefónu podporujúceho 3G.

Pri nachádzaní sa v ľubovoľnej krajine sveta, kde operátori poskytujú služby paketových prenosov informácií, užívatelia SIM-SIM môžu využiť prístup k Internetu.

Používajúc službu GPRS môžete vchádzať do siete z počítaču alebo priamo z mobilného zariadenia cez WAP-stránky, tarify  budú rovnaké.

Nastaviť GPRS je jednoduché!

Pre používanie GPRS zo SIM-SIM je nevyhnutné nastaviť nasledovné nastavenia v menu Vášho telefóna:

APN (prístupový bod): send.ee

Username (meno používateľa): „číslo Vašej SIM-SIM karty vo formáte 3725ххххххх" (11 cifier)

Pole „Password“ (heslo) nechajte voľné.

Pri používaní mobilného telefónu ako modemu je nutné zmeniť v nastaveniach pošty SMTP server: gprsmail.send.ee.

Tarify danej služby

(Operátor si ponecháva právo prinášať zmeny týkajúce sa taríf a zoznamu operátorov bez predbežného upovedomenia).

Služba "GPRS limit" umožňuje užívateľom SIM-SIM objednať limit na použitie GPRS s rôznymi periódami pôsobenia

  • 1 deň (24 hodín) od dátumu začiatku účinnosti
  • 1 týždeň od dátumu začiatku účinnosti
  • 1 mesiac od dátumu začiatku účinnosti (napríklad: ak sa aktivácia uskutoční 05.02.2013 20:02:34, tak doba účinnosti sa ukončí 05.03.2013 20:02:34
  • 1 kalendárny mesiac

Napríklad, nastavením GPRS limitu 10 eur na deň po tom, ako bude 10 eur minutých na GPRS, sa GPRS automaticky vypne. Na ďalší deň môžete znova minúť maximálne 10 eur GPRS.

S pravidlami odosielania sa môžete podrobnejšie oboznámiť v časti Doplnkové služby

Nielenže šetríte svoje peniaze, ale nestrácate nič navyše!